Huurvoorwaarden Zuurstofbar Nederland

 

 1. De offerte dient bij bevestiging binnen 7 dagen na dagtekening getekend door de huurder geretourneerd te worden. Opties zijn 14 dagen geldig.
 2. De gegeven huurprijs is standaard gebaseerd op 4 draaiuren, tenzij anders vermeld. Voor extra uren berekenen wij € 150,- per uur.
 3. Indien de bar moet worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens op- en afbouwen, dient u dit kenbaar te maken.
 4. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.
 5. Eventuele schade aan de bar, aromastations, barkrukken, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder. Dit in redelijkheid en in verhouding tot de schade.
 6. De medewerkers krijgen van de huurder 4 consumptiebonnen per persoon.
 7. De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor bus (6meter lang) van Zuurstofbar Nederland. Kosten voor parkeren worden doorberekend aan de huurder.
 8. Annuleert u langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt de gehele huursom aan de huurder geretourneerd.
 9. Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 25% van de huursom te worden betaald.
 10. Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de 50 % vande gehele huursom te worden betaald.
 11. Annuleert u korter dan 3 dagen voor aanvang van de huurperiode, dan dient de gehele huursom te worden betaald.
 12. Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Het meubel van Zuurstofbar Nederland is twee keer 120cm x 90cm. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de opbouw mogelijkheid op locatie. Dit houdt in dat bij het akkoord geven van deze offerte, er rekening is gehouden met de afmetingen van onze bar t.b.v. de opbouw en installatie.
 14. N.B. Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Zuurstofbar Nederland risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Zuurstofbar Nederland besluiten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten.
 15. Eventuele schade/letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de huurder worden verhaald.

Offerte aanvragen Informatie aanvragen